ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีนจากพี่น้องประมง ชลบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือส่งมอบพื้นที่ราบสูงจากทะเลสู่ดอย ส่งมอบให้เด็กๆ ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

                ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีนจากพี่น้องประมง ชลบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือส่งมอบพื้นที่ราบสูงจากทะเลสู่ดอย ส่งมอบให้เด็กๆ ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ที่เทศบาลตำบลบางเสร่กลุ่มเกษตรกรประมง ต.บางเสร่ สมาคมการประมงแสมสารและ สมาคมประมงชลบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ส่งมอบ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1

ภายหลังการส่งมอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ได้นำ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ของทัพเรือภาคที่1 ที่ได้จัดเตรียมไว้และ ได้ออกเดินทางทันที เพื่อไปสมทบกับขบวนรถของ ทัพเรือภาคที่1 ที่ได้รับมอบ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน จาก สมาคมการประมง องค์การสะพานปลาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่1 (อ่าวไทยตอนบน )

ตั้งขบวนเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปส่งมอบต่อให้เด็กๆนักเรียนบนพื้นที่ราบสูง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,094556562


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :