กรมชลประทาน จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ

วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.30 น. กรมชลประทาน ได้จัดจัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบางพระ ร่วมในแผนกฺบัติการจำนวนมาก ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมการใช้แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ การฝึกซ้อมการสั่งการภาคสนามตามสถานการณ์ การซ้อมอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อน กรณีเขื่อนเสียหายน้ำไหลลงหมู่บ้าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีการซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติ เช่น แขนหัก ขาหัก สภาพร่างกายได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น มีการซ้อมถอดบทเรียนการซ้อมรับมือเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถือว่าเป็นการเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินสำหรับชุมชน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ

จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระในครั้งนี้เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและนำมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดความกังวลของประชาชน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติของเขื่อนในกรณีต่างๆ ต่อไปอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :