คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนต่อเนื่อง (ฉบับที่ 84/66 ประจำวันที่ 27 ม.ค.66)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 เมืองพัทยา ได้มีการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนต้นกระบก และชุมชนรุ่งเรือง โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมทั้งมีนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชาคมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2566 จัดโดยสำนักสวัสดิการสังคม ส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยได้มีการลงพื้นที่ทำประชาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากครบทั้ง 42 ชุมชน ก็จะนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์ และนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป..


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
เปิดตัวเลข จากกรณีสารแอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งชลบุรีรั่วไหล พุ่ง 141 ราย ส่งรักษา 7 รพ.
ควบคุมสถานการณฺ์ได้แล้ว หลังเกิดเหตุแอมโมเนียโรงน้ำแข็งรั่ว ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปชช.เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงหยุดยาววันสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร ในประเพณีสงกรานต์
ปล่อยแถวตำรวจท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นเมืองพัทยารับสงกรานต์
ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือขอให้ เขต ต.คลองกิ่ว เป็นเขตภัยพิบัติ
คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ประจำปี 2567
บิ๊กอ้อ ปล่อยแถวดูแลนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์พัทยา
ชลบุรีจัดกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระพุทธสิทิงค์ๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันข้าราชการพลเรือน