จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อรณรงค์หยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อรณรงค์หยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนส่งเริมการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน คือ ผู้ใช้รถใช้ถนน และทุกคนในสังคม จึงอยากเชิญชวนประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มีจิตสำนึก เคารพกฎหมาย ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ลดความเร็วในเขตเมือง คำนึงถึงคนเดินเท้า เพื่อให้จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน อย่างแท้จริง

ซึ่งกิจกรรมใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประกอบด้วย การร่วมรำลึกถึงแพทย์หญิงวราวัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชน ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยการเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือและไฟหน้ารถ เป็นเวลา 1 นาที , กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาข้าม” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พานักเรียนเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัว เรื่องความปลอดภัย ในการข้ามทางม้าลาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :