ครม.อนุมัติ 438 ล้านบาท ให้ ตชด. 7 จังหวัดสร้าง OQ สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

                            คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรงบฯ ปี 64 งบกลาง 438,075,800 บาท สำหรับจัดทำโครงการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 14 แห่ง/กองร้อย เน้นพื้นที่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย เพื่อปรับปรุงพื้นที่กองร้อยฯ เป็น OQ และยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลสนามได้หากกระทรวงสาธารณสุขร้องขอด้วย ทั้งนี้ โครงการ OQ สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2564) ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารกองร้อยกำลัง วงเงิน 52.87 ล้านบาท ให้เป็นที่พักเหมาะสมไม่แออัดในการควบคุมแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จัดหาเต็นท์สนามขนาด 250 เตียง วงเงิน 385.21 ล้านบาท รองรับการควบคุมกักบริเวณแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจข้างต้น ซึ่งเต็นท์สนามต้องมีลักษณะสำคัญโดยเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปชนิดพิเศษ prefabricated structure ผนังอาคารทั้งหมดกรุด้วยฉนวนกันความร้อนปิดทับด้วยเหล็กแผ่นเคลือบสีพิเศษชนิด medical grade ที่ใช้ในห้องclean room และโรงพยาบาล

                              โครงการฯ นี้ เป็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทั้งระบบ (ควบคุม/คัดกรอง/ป้องกัน) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งยังช่วยป้องกันคนไทยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ด้วยและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บช.ตชด.) ยังสามารถปรับใช้ประโยชน์จากอาคารที่ได้รับการปรับปรุงและเต็นท์สนามเพื่อรองรับภารกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไปด้วย


image รูปภาพ
image
image

คะแนนโหวต :